ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟΥ

Ο κάτωθι πίνακας δείχνει την αναλογία μεταξύ

των διαφορετικών συστημάτων μέτρησης.

Η πρώτη στήλη(CM) είναι το μήκος της πατούσας σε εκατοστά

από την φτέρνα έως τα δάκτυλα.

Η δεύτερη στήλη (EUR)είναι τα

Ευρωπαϊκά νούμερα, (US)τα αμερικάνικα και (UK)τα αγγλικά.

Στα ευρωπαϊκά υπάρχουν και ενδιάμεσα μεγέθη όπως 38⅓ που δεν

υπάρχουν στον πίνακα διότι δεν υπάρχει αντίστοιχο στα UK,US.

Στην μέτρηση της πατούσας καλό είναι να προσθέτουμε ένα εκατοστό

έτσι ώστε να υπάρχει ένα μικρό περιθώριο στα δάκτυλα.